Διοικητικό συμβούλιο

  • Ρόζα Βαλίνα, Πρόεδρος
  • Καλυβιάνος Λεωνίδας, Αντιπρόεδρος Α’
  • Ρούφας Κοσμάς, Γενικός Γραμματέας
  • Βασιλειάδης Στέφανος, Ταμίας
  • Ταμουτσέλης Νικόλαος, Ειδικός Γραμματέας
  • Σιαπάζος Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος Β’
  • Βόσδου Πέτρος, Έφορος Υλικού και Περιουσίας
  • Λουκάς Ιωάννης, Λαβασίδου Ειρήνη, Έφοροι Αναβάσεων
  • Γούναρη Μαρία, Φουντούκης Δημήτριος, Μέλη